Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U ovom pitanju je riječ o američkoj televizijskoj seriji autora Roda Serlinga, koja je osim originalnog emitiranja od 1959. do 1964. godine doživjela još dva nastavka. Žanrovi odnosno teme i motivi epizoda serije kreću se od fantastike, nadnaravnoga, futurizma do kafkijanskih ugođaja. 1983. godine snimljen je istoimeni filma, a pokrenut je i časopis. Na kraju uvodne špice narator nam govori da se opustimo i zakoračimo u … ŠTO?

ZONU SUMRAKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)