Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U ovom pitanju riječ je o zvijeri iz Likije (Licije). Njen izgled je problematičan, znaju se sastavni dijelovi, od koze, zmije i lava, ali ih svako sastavlja drugačije. Neko tradicionalno, svaki dio tijela jednoj životinji, a neki je pak slažu sa više glava, od svake zvijeri po jedna. Jedino što se svi slažu je da bljuje vatru, barem iz jedne od glava, te da je ženskog roda. Kako nazivamo ovu zvijer?

HIMERA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)