Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U periodu između 1920. i 1938. godine postojao je vojni savez između Jugoslavije, Čehoslovačke i Rumunjske. Uzrok njegovog formiranja bio je strah od eventualnog pokušaja Austrije ili Mađarske da vojnim putem povrate teritorije koje je Austrougarska ranije imala. Kako se zvao ovaj savez?

Mala Antanta

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)