Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Star Trek|

U pravim Zvjezdanim stazama, onim sa Kirkom, na zapovjednom mostu je pažnju plijenila časnica za komunikaciju Uhura. Kako je ime Uhuri?

NYOTA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)