Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |HRT|

U prezimenu jedog od najprepoznatljivijih glasova Hrvatske televizije krije se i jedna domaća životinja. Koju se to životinju može naći u prezimenu osobe čije se ime može čuti u rečenici Tekst čitao…, na kraju dobrog dijela dokumentaraca na HTVu?

Kokot

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)