Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Eliot Gould| |Robert Altman|

U remekdjelu Roberta Altmana pratimo grupu liječnika u poljskoj bolnici, odmah iza crte bojišta u Koreji. Riječ je o filmu MASH . Glavna dva lika su vrhunski kirurzi Benjamin Hawkeye Pirce i Trapper John McIntyre. Trappera glumi Eliot Gould. Tko glumi Hawkeye Pierca?

DONALD SUTHERLAND

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)