Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U školi kojeg se ruskog grada u Sjevernoj Osetiji 2004. odvijala talačka kriza s tragičnim posljedicama?

Beslan

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)