Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U Španjolskom građanskom ratu, na obje strane učestvuju dobrovoljci iz cijeloga svijeta. Kako se zvala jedinica sastavljena od njemačkih dobrovoljaca u sastavu Nacionalista, a kako je bio nadimak brigade, uglavnom sastavljene od Britanaca i Amerikanaca, koji su se borili na strani Republikanaca?

LEGIJA KONDOR I ABRAHAM LINCOLN BRIGADE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)