Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U svijetu postoji mnoštvo životinja koje direktno ugrožavaju život ljudima. Posebno je to izraženo u Africi. Kako se zove sisavac koji ubija najviše ljudskih jedinki na Crnom kontinentu?

NILSKI KONJ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)