Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

U trećem tisućljeću prije Krista u dolini rijeke Ind razvila se civilizacija koju se može smatrati prvom indijskom. Narod koji ju je stvorio zvao se Dravidi, a ona nestaje u nerazjašnjenim okolnostima. Nastaje oko gradova građenih opekom od kojih su dva najpoznatija. Po Harappi cijela civilizacija dobija ime, ali drugi je zbog svoje očuvanosti daleko najpoznatiji urbani lokalitet ove civilizacije. Kako mu je ime?

Mohenjo Daro

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)