Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Unfinished Music No. 1: Two Virgins je ime albuma iz 1968., na čijem se kaveru pojavljuju dvije u potpunosti obnažene individue. Kako se zove ženska osoba, ako se zna da je muškarac pored nje njen budući suprug?

Yoko Ono

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)