Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Usamljenik iz Manausa, Jerome Drake, puno poznastiji po nadimku Mister No, nema puno stalnih prijatelja. Jedan od njih je Phill Mulligan, privatni detektiv i bivši suborac sa Pacifika, ali ipak mu je najbolji prijatelj bivši njemački vojnik Otto Wolfgang Kruger, kojeg svi uglavnom zovu njegovim nadimkom. Kojim?

SS (ESE ESE)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)