Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |John Wayne|

Uz Fort Apache i Rio Grande, film Nosila je Žutu vrpcu, čini spektakularnu trilogiju posvećenu američkoj konjici na Zapadu. U sva tri filma glavu ulogu odrađuje nezaboravni John Wayne, što nije neobično, jer je bio omiljeni glumac režisera koji potpisuje sva tri filma. Kako se zove ovaj režiser?

JOHN FORD

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)