Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Borodin| |Napoleon Bonaparte| |Waterloo|

Uz mnoštvo bitaka koje je Napoleon uspio voditi tokom svoje vladavine, dvije su posebno upečatljive, ako ne zbog ishoda i političkih konotacija istih, onda zbog sjajnih generala koji su vodili suparničke armije. Prva bitka je Borodin, ili kako bi Francuzi rekli bitka za Moskvu, dok je druga bitka Waterloo. Kako se zovu vojskovođe koji su vodili armije suprotstavljene Francuzima?

KUTUZOV I WELLINGTON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)