Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Uz sve naslove i titule koje je Ali osvojio u profesionalnom boksu, zaboravlja se njegova karijera u amaterskim okvirima. Naime, kao amater, osvojio je zlatnu olimpijsku medalju. Na kojoj olimpijadi se to desilo?

RIM, 1960. GODINE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)