Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Bangladeš| |Palau|

Većini ljudi je poznat izgled japanske zastave, sa crvenim krugom na bijeloj površini. Gotovo isti izgled zastave, samo sa varijacijama u boji, imaju i Bangladeš i Palau. Koje boje su krugovi na zastavama Bangladeša i Palaua?

CRVENI I ŽUTI (ZLATNI)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)