Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Vikinzi|

Vikinzi su sami po sebi bili strah i trepet cijele Europe. Međutim, i u njihovim redovima bilo je ratnika koji su svojom neustrašivošću i nemilosrdnošću odskakali od većine drugih. Obučeni u kože divljih životinja, koristili su alkohol i psihodelične gljive, kojima su se dovodili u trans i ludilo tijekom bitke. Engleski jezik je prvi našao ime za njih, koji danas koriste i drugi jezici. Kako nazivamo ove sulude vikinge?

BERSEKERS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)