Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Violončelo, gudački instrument, nastao u 16. stoljeću. Građeno je slično violini, ali je mnogo veće i od nje, ali i od viole, također. Koliko žica ima violončelo?

ČETIRI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)