Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Vjera je danas, ustvari, kao i uvijek, jedna od najbitnijih stvari koje oblikuju svijet. Najbrojnija kršćanska frakcija su katolici. U kojoj je zemlji najveći broj ljudi koji se smatraju katolicima, a s druge strane, u kojoj zemlji najviše stanovništva štuje islam?

BRAZIL I INDONEZIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)