Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Komandant Mark|

Vođa Vukova sa Ontarija, Komandant Mark, ne bi bio to bez svojih vjernih prijatelja Žalosne Sove i još jednog. Kako se zove taj drugi, ali kako je i ime njegovog psa, zakletog neprijatelja Žalosne Sove?

MISTER BLUFF I FLOK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)