Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Vrijeme je za subkulturalne zajednice, posebno one navijačke. Kad god su one u prvom planu, mediji posežu za komentarima jednog od najpoznatijih sociologa u Hrvatskoj. Kako se on preziva ako se zna da mu je jedan od radova “Torcida : Pogled iznutra“?

Lalić

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)