Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Za kraj smo ostavili sjajnu pjesnikinju sa Zlarina. U životu nije imala puno sreće, ali je nesreću pretočila u divne pjesme. Njena prva zbirka Zore i vihori jedna je od najbitnijih u novijoj hrvatskoj poeziji. Nažalost, od njene poezije puno je poznatija njena duga i teška bolest zbog koje je završila u Stubičkim Toplicama, gdje je, na kraju, i preminula 2010. godine. Kako se zvala ova pjesnikinja?

VESNA PARUN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)