Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Zakon čije ime tražimo smatra se jednim od najbitnijih pravnopovijesnih dokumenata ikad, te se danas smatra temeljem predstavničke vlasti i demokracije, i začetkom poštivanja ljudskih sloboda. Dokument je nastao 1215. godine u Engleskoj kao pokušaj da se ograniči apsolutna moć kraljeva. Doslovni prijevod bi bio Veliki papir, ali kako je ime tog dokumenta u originalu?

MAGNA CARTA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)