Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Dino Dvornik|

Zašto praviš slona od mene, bezvremenski je hit Dine Dvornika. Koju životinju je zamjenio slon u originalnom naslovu pjesme?

Konj

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)