Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Zbog boja na dresu, ali i zbog boja na nacionalnoj zastavi, ovu južnoameričku reprezentaciju nazivaju La Albiceleste. Iako postoji još jedan nadimak, ovaj se smatra službenim. Koja je ovo reprezentacija?

ARGENTINA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)