Pub kviz pitanja za pojam: Nehaj

Uskoci su godinama terorizirali i Turke, i Mlečane, ali i sve živo i neživo što im se nalazilo u blizini. Najbitnija baza u Hrvatskoj im je bila tvrđava imena Nehaj. Pored kojeg se grada ona nalazi?

Senj

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)