Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Teksas

Pojmovi: |Alamo| |Meksiko| |Sjedinjene Države| |Teksas|

Alamo je još jedna od utvrda koja se nije predavala do kraja. S jedne strane su Teksašani koji se bore za neovisnost, dok je sa druge strane regularna meksička vojska. Kako se zvao general i predsjednik koji je vodio Meksikance kod Alama?

Antonio Lopez de Santa Anna

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)