Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Gimnastika|

2007., jedan hrvatski gimnastičar se upisao za sva vremena u gimnastičku povijest. Naime, osmislio je element na preči (vratilu), koji je po njemu dobio ime. O kojem je gimnastičaru riječ?

MARIO MOŽNIK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)