Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Rusija|

Ako za jednu ekipu igraju Tukačevski, Buđoni, Vorošilov, Dundić i Trocki, a za drugu Kornilov, Kolčak, Denjikin, Wrangel i Yudenič, koje su boje dresovi prve ekipe, a koje pak od druge?

CRVENI I BIJELI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)