Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Hillary Clinton| |Politika|

Američka politika posljednjih godina, bez obzira što se još nije desilo da im na čelu bude jedna od njih, je nezamisliva bez političarki. U zadnje vrijeme je najeksponiranija Hillary Clinton, koja svoj ulazak u visoku politiku može zahvaliti položaju Prve dame u periodu predsjednikovanja njenog muža Georga. Možda se nešto slično desi i sa njenim nasljednicama. Kako se zovu njih dvije?

LAURA BUSH I MICHELLE OBAMA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)