Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Biologija|

Daleko najpoznatija biljka mesožderka na svijetu poznata je pod latinskim nazivom kao Dioanea muscipula. Pod kojim je imenom poznata kod nas?

VENERINA MUHOLOVKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)