Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Pariz| |Željeznica|

Daleko najpoznatiji vlak ikad je Orient Express. Ruta mu se u više navrata mijenjala, ali najčešće je povezivala dva velika grada. Jedan je Pariz. Koji je drugi?

ISTAMBUL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)