Deset zapovijedi koje je, prema Bibliji, Bog objavio Mojsiju na dvjema kamenim pločama na gori Sinaju i predao ih izraelskom narodu, koji ih se trebao strogo pridržavati još se nazivaju i jednom riječju u grčkoj osnovi. O kojoj je to riječi riječ?

Dekalog

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)