Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Fotografija|

Doslovni prijevod ove naprave je mračna soba .Ona je preteča svih fotoaparata, kamera i sličnih naprava. O kojoj spravi je riječ?

CAMERA OBSCURA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)