Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Fotografija

Pojmovi: |Fotografija|

Prvi iskorak u povijesti fotografije desio se 1839. godine, kad je francuski slikar uspio pronaći način kako proizvesti permanentni pozitiv. Kako je bilo ime ovog Francuza?

LOUIS JACQUES DAGUERRE

Pojmovi: |Fotografija| |Slikarstvo|

Kod nas poznat i po imenu riječkog rock benda, koji francuski izraz u fotografiji i slikarstvu označava portret lica sučelice okrenutog prema promatraču?

En face

Pojmovi: |Fotografija|

Doslovni prijevod ove naprave je mračna soba .Ona je preteča svih fotoaparata, kamera i sličnih naprava. O kojoj spravi je riječ?

CAMERA OBSCURA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)