Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Matematika|

“Elementi” – su jedno od najpoznatijih dijela u cjelokupnoj povijesti matematike. Koji je starogrčki matematičar autor te knjige?

Euklid

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)