Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Finska|

Finski režiser koji sam tvrdi da je pola scena u svojim filmovima snimio mrtav pijan, iako sad nije siguran koje su pijane, a koje trijezne scene. Ako želite raditi intervju sa njim, može, uz uslov da pri tom pijete sa njim. Kako se zove ovaj čudak, autor remekdjela poput Lutajućih oblaka, Ariela, Lenjingradskih kauboja, Čovjeka bez pamćenja i mnogih drugih?

AKI KAURISMAKI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)