Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Clint Eastwood| |Jazz|

Godine 1988., Clint Eastwood će snimiti jedan od najboljih biografskih filmova o muzičarima ikad. Film se zove Bird, i opisuje tragični život i kraj jednog muzičkog genijalca. Smatra ga se jednim od pionira Bebopa, a način na koji je svirao saksofon i dan danas je neprevaziđen. Kako se zvala ova jazz legenda?

CHARLIE PARKER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)