Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Boje| |Denzel Washington| |Gene Hackman|

Godine 1995. snimljen je jedan od najpoznatijih podmorničkih filmova. Kapetan podmornice koji skoro skuri svijet je Gene Hackman, a zamjenik koji spasi situaciju je Denzel Washington. Koju boju možemo naći u naslovu ovoga filma?

GRIMIZNA (CRIMSON) PLIMA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)