Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Henri de Toulouse-Lautrec| |Impresionizam| |Slikarstvo|

Henri de Toulouse-Lautrec je francuski postimpresionist koji nam kroz svoje slike otvara svijet pariških kavana, kabarea, cirkusa i javnih kuća. U ovom pitanju tražimo ime kluba u kojem je provodio većinu vremena, a iz kojeg često možemo naći motive na njegovim slikama. Znači, kako se zove ovaj klub, te također istoimena Lautrecova slika, koja se smatra jednom od njegovih najboljih?

MOULIN ROUGE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)