Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Boks| |Marijan Beneš| |Mate Parlov|

Hrvatska se uvijek dičila boksačkim šampionima. Uz Parlova, izuzetno je bio popularan i Marijan Beneš. Zbog svog beskompromisnog stila, bio je omiljen među sportskom publikom. U kojem gradu, u jednoj od nama susjednih država, je amatersku karijeru u klubu Slavija, započeo Marijan Beneš?

BANJA LUKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)