Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Velika Britanija| |Vikinzi|

I na kraju ćemo se posvetiti prvom zabilježenom pljačkaškom pohodu Vikinga na Britansko otočje. Desila se na sjeveroistočnoj obali 793. godine, a opljačkan je samostan. Ovaj događaj se smatra početkom tzv. Vikinške ere u Europi. Kako se zvao ovaj nesretni samostan?

LINDISFARNE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)