Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Jules Verne| |Proza|

I na kraju ove grupe ostajemo kod Nautilusa. Naime, Jules Verne nije bio originalan kod davanja imena svojoj podmornici. Preuzeo je ime od prve funkcionalne podmornice koju je za potrebe francuske mornarice, oko 1797., konstruirao i izgradio jedan američki inženjer. Kako se on zvao?

ROBERT FULTON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)