Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Otelo| |William Shakespeare|

I u trećoj velikoj Shakespearovoj tragediji, Othellu, sve se vrti oko jednog ženskog lika. Naime, vojskovođa Othello jako je ljubomoran na svoju ženu, što će na kraju dovesti do tragičnog kraja za njih oboje. Kako se zvala nesretna Othellova supruga?

DESDEMONA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)