Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: William Shakespeare

Pojmovi: |William Shakespeare|

Shakespeare je u talijanskom gradu Veroni smjestio radnje dvije svoje drame. O kojim je to dramama riječ?

Romeo i Julija, Dva veronska plemića

Pojmovi: |William Shakespeare|

U kojoj šekspirovoj drami se pojavljuje lik po imenu Shaylock?

MLETAČKI TRGOVAC

Pojmovi: |William Shakespeare|

Vanvremenska Shakespearova tragedija Romeo i Julija, priča je o sukobu dvije veronske obitelji. Kako se prezivaju Romeovi, a kako Julijini?

ROMEO MONTEKI (MONTECCHI) I JULIJA KAPULETI (CAPULETI)

Pojmovi: |Hamlet| |William Shakespeare|

Kako se zovu dva Hamletova prijatelja iz djetinjstva, koje Hamletov stric, kralj Klaudije, šalje da se druže sa nesretnim kraljevićem?

ROSENCRANTZ I GUILDENSTERN

Pojmovi: |Kralj Lear| |William Shakespeare|

U drami Kralj Lear, Shakespeare je kralju dodijelio tri kćeri. Prve dvije Goneril i Regan pohlepne su i zle, i sve čine da naslijede oca. Jedino treća, najmlađa, uistinu voli oca, ali zbog iskrenosti dolazi u njegovu nemilost. Koje je ime Shakespeare nadjenuo najmlađoj Learovoj kćeri?

CORDELIA

Pojmovi: |Romeo i Julija| |William Shakespeare|

William Shakespeare u nekoliko je navrata u naslove svojih drama stavljao i ženska imena. Daleko najpoznatiji primjer je Romeo i Julija. Međutim, u ovom pitanju tražimo jedno drugo žensko ime iz naslova. Ime drame se sastoji od dva imena. Prvo je Troilo. Koje žensko ime ide uz Troila?

KRESIDA

Pojmovi: |Otelo| |William Shakespeare|

I u trećoj velikoj Shakespearovoj tragediji, Othellu, sve se vrti oko jednog ženskog lika. Naime, vojskovođa Othello jako je ljubomoran na svoju ženu, što će na kraju dovesti do tragičnog kraja za njih oboje. Kako se zvala nesretna Othellova supruga?

DESDEMONA

Pojmovi: |Macbeth| |William Shakespeare|

Nastavljamo sa Williamovim tragedijama. U drami Macbeth, na samom početku drame, tada još general, Macbeth zaluta u šumi, gdje naiđe na vještice, koje mu predskazuju da će postati škotski kralj. Koliko je bilo tih vještica?

3

Pojmovi: |Hamlet| |William Shakespeare|

Ne možemo zamisliti Shakespearove drame bez ženskih likova. Tako i u njegovoj najpoznatijoj drami, Hamlet, imamo dvije bitne ženske role. Prva je ona Hamletove majke Gertrude, dok je druga vezana za djevojku koja je ludo zaljubljena u mladog danskog kraljevića. Kako se ona zove?

OFELIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)