Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Sovjetski Savez|

Riječ je o ruskom futurističkom pjesniku koji se ubio 1930. godine. Njegov rad je izvršio veliki utjecaj na sovjetsku umjetnost i pjesništvo, a znamenita djela su mu: Oblak u hlačama, Lijevi marš, Hladan tuš, te mnogi drugi. Zanimljivo, osudio je samoubojstvo svog kolege Jesenjina, a onda je i sam tako završio. O kome je riječ?

VLADIMIR VLADIMIROVIČ MAJAKOVSKI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)