Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Gospodar prstenova| |Hobit|

I za kraj, netko je, da bi cijela priča dobro završila, morao riješiti i alu Šmauga. Kako se zove hrabri stanovnik Jezergrada, koji je strijelom pogodio zmaja, na jedino mjesto gdje mu je otpala pločica oklopa, ta ga tako riješio jednom za svagda?

BARD

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)