Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Filip Ude| |Gimnastika|

I za kraj olimpijsko gimnastičko pitanje. U Riu smo imali dva gimnastičara, Filipa Udea, te jednu djevojku. Kako se ona, imenom i prezimenom, zove?

ANA ĐEREK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)