Pitanje sa krajnjeg zapada našeg kontinenta. Glavni grad Zelenog otoka je Dublin. Na kojoj rijeci se smjestio glavni irski grad?

LIFFEY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)