Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Dublin

Pojmovi: |Dublin| |Irska|

Pitanje sa krajnjeg zapada našeg kontinenta. Glavni grad Zelenog otoka je Dublin. Na kojoj rijeci se smjestio glavni irski grad?

LIFFEY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)